اسکوتر Saica

اسکوتر Saica

700,000 ریال
موجودی عدم موجودی در انبار

 این وسیله مثل دوچرخه دارای دو چرخ بوده و اسکوتر نام گذاری شده است. اسکوتر وسیله‌ای است که به سطح زمین نزدیک است که دارای فرمان و ترمز می باشد.  کف اسکوتر دارای یک سطح پهن و بلند است که کودک می تواند با قرار دادن پاهایش بر روی آن به حرکت ادامه دهد. وزنی که اسکوتر می‌تواند برای حمل تحمل می کند تا 50 کیلوگرم است. دارای فرمان قابل تنظیم در 4 مرحله با ارتفاع 61 سانتی‌متر در مرحله اول، 64 سانتی‌متر در مرحله دوم، 67 سانتی‌متر در مرحله سوم و 46 سانتی متر درآخرین مرحله - با قابلیت تاشدن و جمع شدن اسکوتر جهت حمل آسان‌تر - دارای دسته فرمان‌های تاشو...

گزینه های موجود

- +