شیکر Pro 60 ظرفیت 800 میلی لیتر

شیکر Pro 60 ظرفیت 800 میلی لیتر

220,000 ریال
موجودی عدم موجودی در انبار

شیکر برای مصرف و مخلوط کردن مکمل های غذایی با آب استفاده می شود . این شیکر دارای دو دهانه مجزا با دهانه و توری مجزا است و هر یک دارای دهانه لوله ای هستند .ظرفیت هر یک از قسمت ها معادل 400 میلی لیتر است . این شیکر نسبت به گنجایش , وزن 215 گرمی , وزن مناسبی برای آن می باشد و در حالت پروزن آن یک کیلوگرم خواهد بود . تشکیل شده از دو قسمت که هر کدام 400 میلی لیتر گنجایش دارند و به وسیله یک دیواره از هم جدا شده است . دارای دو توری مجزا در دو قسمت شیکر و دارای دو دهانه مجزا در دو قسمت شیکر  ...

گزینه های موجود

- +